icon-editor-pick
Đề Xuất
16/09/2022
04/10/2022
18/04/2023
5 phút đọc
12/04/2023
3 phút đọc
05/10/2022
3 phút đọc
ic-boxNổi Bật
icon-latest
Mới Nhất
Indi - Market Info
fxce-img-alt
Chỉ báo Calendar Trade giao dịch với tin tức
Đây là chỉ báo giúp EA có thể dễ dàng thực hiện giao dịch với tin tức dễ dàng theo lịch kinh tế của MQL5. Chỉ báo cung cấp tin hiệu thời điểm có tin quan trọ...
2 phút đọc
51
DCA Management
fxce-img-alt
Grid AKA - Simple DCA Management
EA Support Semi Auto DCA EA bán tự động hỗ trợ giao dịch theo thuật toán DCA.
2 phút đọc
45
Definitions
fxce-img-alt
Tổng hợp các Thuật ngữ trong FXCE Giga
Liệt kê và giải thích ngắn gọn tất cả các thuật ngữ trong tab Action của FXCE Giga. Bạn Có thể dùng chức năng tìm kiểm của trình duyệt web trên máy tính đ...
1 phút đọc
46
Definitions
fxce-img-alt
Compare Type - Between (Price)
Khi so sánh hai điều kiện trong FXCE Giga ngoài các toán tử so sánh ta sử dụng thêm loại Between (Price) để tính khoảng cách giữa hai đối tượng so sánh trả v...
1 phút đọc
44
Definitions
fxce-img-alt
Compare Type - Over (Price)
Khi so sánh hai điều kiện trong FXCE Giga ngoài các toán tử so sánh, ta sử dụng thêm loại Over (Price) để so sánh khoảng cách (tính theo points) giữa hai đối...
1 phút đọc
25
DCA
fxce-img-alt
DTA Follow Trend - Bắt kịp xu hướng cùng Volume, RSI và Bollinger Bands
DTA Follow Trend giao dịch thuận theo xu hướng dựa trên mối quan hệ giữa các giá nến và chỉ báo thông qua Volume, RSI (14) và Bollinger Bands (20).
5 phút đọc
391
icon-partner
Đối tác
fxce-img-alt
fxce-img-alt
fxce-img-alt
fxce-img-alt
icon-video
Video