How To
Làm thế nào để gộp nhiều file CSV thành 1 file (Tick Data)
#
EA
1 phút đọc
17/10/2022
2 170
0
0

Bước 1: Bỏ tất cả file CSV vào một thư mục. Lưu ý là trong thư mục không được chứa các loại file khác nhé.

Bước 2: Mở Command bằng cách vào Start → Run (hoặc nhấn Windows +R) rồi gõ: CMD rồi Enter.

Bước 3: Bạn cần chuyển đổi thư mục hiện hành bằng lệnh CD, để chuyển ổ đĩa bạn gõ tên ổ đĩa + dấu hai chấm ":". 

Ví dụ: khi mở Command, mặc định đang là ổ C, bạn gõ: D: rồi Enter  để di chuyển qua ổ đĩa D.

Sau đó, Copy đường dẫn đến thư mục chứa các File CSV cần gộp.

Tiếp theo, nhập lệnh cd [đường dẫn] → Enter.

Bước 4: Nhập lệnh gộp.

COPY *.csv GopFile.csv 

Chúng ta có thể gộp các file định dạng khác bằng cách đổi đuôi. Ví dụ chúng ta sẽ gộp tất cả File Excel có trong thư mục.

Như vậy, quá trình Gộp file đã xong, chúng ta có thể kiểm tra trong thư mục chứa các File đầu tiên chúng ta đã thêm ban đầu.

#TickData
#install
#Backtest
#CSV
ic-comment-blueBình luận
#