FXCE Giga
Download - Tải - FXCE Giga
#
EA
12 phút đọc
04/11/2022
6 168
6
2

============================================

Tải FXCE Giga phiên bản mới nhất (v4.0)  tại đây.

============================================

Nếu bạn là người mới thì hãy bắt đầu tìm hiểu FXCE Giga - Giải pháp cấu hình EA không cần code.

Điều khoản sử dụng

 • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE
 • EA này được cung cấp miễn phí.
 • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.
 • FXCE không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

Cài đặt

Để cài đặt Giga vào MT5, bạn copy file FXCEGiga.ex5 vào thư mục /MQL5/Experts/

Xem chi tiết cách cài đặt EA hoặc các chỉ báo vào MT5: How to install Indicator and Experts Advisors.

Để tải MetaTrader 5, vui lòng truy cập link: https://www.fxce.com/page-platform.

Lưu ý quan trọng

Giga đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện nên có thể xảy ra vấn đề không tương thích khi load các file config được tạo trên Giga phiên bản cũ vào Giga phiên bản mới.

Bạn có thể sẽ nhận được thông báo sau:

Nếu chọn Yes để load EA config thì bạn cần phải rà soát lại tất cả điều kiện cũng như là các thông số đã cấu hình có đúng với yêu cầu của hệ thồng giao dịch hay không. 

Sau khi load cấu hình EA vào Giga phiên bản mới bạn phải bấm nút Save để hệ thống ghi nhận cấu hình theo Giga phiên bản mới.

Tuy nhiên, để đảm báo EA hoạt động chính xác bạn nên tạo EA config trên phiên bản Giga mới nhất.

Nhật ký thay đổi

v4.0 - 20/11/2023

 • Thêm tab Ex.Signal (Extra Signal) dùng riêng cho các Step Entry Signal, đổi option Entry Signal thành Extra Signal. Không sử dụng tab Entry kết hợp với điều kiện OR như các phiên bản trước.
 • Thêm phần thiết lập Backtest Multiple EAs trong tab Settings, cho phép backtest nhiều EA.
 • Thêm tùy chọn Execute Entry Mode trong phần Open Trade của tab Settings, cho phép chạy Only Buy/Sell. Đáp ứng nhu cầu hệ thống chỉ kiểm tra điều kiện Buy hoặc Sell trong tab Entry.
 • Thêm tùy chọn  Factor cho Step mode Extra Signal
 • Thêm tùy chọn cho phép hủy lệnh Ảo bằng Extra Signal.
 • Thêm tùy chọn cho phép hủy lệnh Chờ (Pending Order) theo Extra Signal.
 • Cho phép chốt tất cả các lệnh DCA và FCA-Dca theo lợi nhuận của lệnh dca cuối cùng.
 • Tách phần thiết lập Trading Time riêng cho phần vào lệnh từ  Entry và tab Action (đang phát triển)
 • Thêm tùy chọn Đóng nến riêng cho FOCA-Fomo trong phần Settings General của action FOCA
 • Thêm tùy chọn Start Fomo/Dca from Last Position trong phần Step của action FOCA
 • Thêm tùy chọn Same TP As Initial Entry trong phần Settings Target Profit của action FOCA
 • Tự động cập nhật Stoploss cho tất cả các lệnh trong action Multiple theo Stoploss của lệnh Entry ban đầu nếu có (setup trong tab Volume - tương tự option Same TP As Initial Entry
 • Thêm tùy chọn tính Take Profit trong tab Volume: Fixed Points/USD + Last Loss, để tách riêng trường hợp tính Fixed Points/USD và Fixed Points/USD + Last Loss.
 • Fix lỗi FOCA, Sell Fomo bị trùng giá với lệnh Entry
 • Fix lỗi FOCA, lấy Step/Volume/Target Define chưa đúng
 • Fix lỗi tính thời gian sau số nến khi qua tuần (cộng thêm ngày cuối tuần vào)
 • Fix lỗi tính Daily Total Positions + Closed Orders
 • Fix lỗi Max Risk Disable Trade khi số giờ Disable = 0
 • Fix lỗi Clones to Close Buy/Sell loại trừ điều kiện của phần Close All

Chú ý:

 • Do có sự thay đổi phần Step Mode từ Entry Signal sang Extra Signal, nên những cấu hình EA có sử dụng Entry Signal cần phải chuyển những điều kiện trong tập điều kiện OR với Entry Type là Signal Only trong tab Entry của v3.39 sang tab Ex.Signal của v4.0. Với cấu trúc mới này thì EA thực thi vào lệnh từ các Step mode Extra Signal sẽ đúng và chính xác hơn.
 • Riêng phần Backtest Multiple EAs, với EA trong danh sách Backtest EA sử dụng Bollinger Bands, bạn phải dùng Custom Indicator BB trong thư viện FXCE Indicator Library để Giga thực thi lấy đúng tín hiệu.
 • Các Custom Indicator phải có tên file của Indicator phải giống rút gọn Indicator (Short Name). Ví dụ các bộ nến của LCCM: Tên file là C7CB.ex5 và tên rút gọn hiển thị trên Giga cũng là C7CB. Trong quá trình sử dụng những chỉ báo Custom Indicator nào mà tên file khác tên rút gọn, bạn vui lòng thông báo cho team để cặp nhật lại.

v3.39 - 29/09/2023

 • Chính thức phát hành Action FOCA áp dụng thuật toán giao dịch kết hợp Fomo và Dca. Giá đi thuận chiều lệnh khởi đầu từ tab Entry (lệnh 1) thì vào chuỗi lệnh Fomo khi đủ điều kiện FOMO và ngược lại, giá nghịch hướng lệnh 1 thì vào chuỗi lệnh Dca khi thỏa điều kiện DCA.
 • Bỏ mode Custom Indicator trong Trailing/Breakeven. Sẽ sử dụng kết hợp trong tùy chọn Entry Signal.
 • Thêm tùy chọn Volume Value cho Entry Type trong tab Entry để chỉ định khối lượng giao dịch tùy theo điều kiện của tín hiệu vào lệnh.
 • Thêm tùy chọn Define Multiple/Addition, để người dùng tự định nghĩa các hệ số tính cho Volume tất cả các action Multiple.
 • Thêm tùy chọn Start Trailing At Position để kiểm tra số lệnh DCA/FOMO bắt đầu Trailing Stop cho Multiple action.
 • Thêm các tùy chọn cho phép vào lệnh Hedging trong action Martingale.
 • Thêm tùy chọn cho phép vào tiếp lệnh Martingale khi đã chạm Max Lot.
 • Thêm tùy chọn Virtual Order cho Entry Type dùng cho Entry lệnh ảo đầu tiên, để ko trùng với Entry Type là Signal Only của Step DCASignal Counting TypeEntry Signal.
 • Thêm tùy chọn tính TP theo User Defined cho lệnh ảo.
 • Thêm thông tin Magic No. vào lệnh ảo khi thể hiện trên chart để phân biệt khi thực thi nhiều EA.
 • Thêm tùy chọn Close Type phân loại chốt lệnh DCA với cách chốt chuỗi theo trung bình giá kết hợp với Target Profit (Average) hoặc theo cách chốt từng lệnh (One By One).
 • Thêm tùy chọn Open By Time trong Entry Type của tab Entry cho chức năng vào lệnh sau số nến.
 • Bổ sung kiểm tra Max Lot cho Multiple actions, nếu Max Lot = 0 hay Max Total Lot = 0 thì sẽ không giới hạn khối lượng khi vào lệnh DCA.
 • Thêm các tùy chọn gửi thông báo Telegram khi giá chạm các mức SL/TP, đóng tất cả các lệnh, cập nhật SL/TP (chưa hoạt động).
 • Fix lỗi cập nhật mức các TP khi dùng Hedging DCA trong thuật toán DCA.
 • Fix lỗi update TP cho tùy chọn chốt lệnh DCA Partial.

Tải FXCE Giga version 3.39 tại đây.

v3.38 - 30/06/2023

 • Cho phép cấu hình Close Partial cho Single Trade mà không phải tách lệnh.
 • Thêm tùy chọn After Min Next theo số nến/giờ/phút tối thiểu trong Step Size từ lệnh cuối cùng cho tất cả các mode của DCA.
 • Thêm tùy chọn số Point TP cho lệnh Entry sau khi đủ số lệnh  ảo.
 • Thêm tùy chọn Max P&L (%) cho tab Action để kiểm tra nếu <= P&L % hiện tại thì không vào lệnh.
 • Thêm tùy chọn Close and Disable Algo trong bảng điều kiện tab Close.
 • Thêm tùy chọn On/Off Algo Trading by Mobile trong Risk Management của tab Settings.
 • Thêm tùy chọn để Apply tính Max Positions theo Type/All.
 • Thêm tùy chọn Profit Including Swap để tính TP cho lệnh Multiple có bao gồm Swap hay không.
 • Thêm tùy chọn Same TP As Initial Entry để set TP của các lệnh DCA và FOMO trùng với TP của lệnh Entry (trong phần Target Profit)
 • Thêm tùy chọn Enable Algo Trading sau 1 khoản thời gian tính từ lệnh đóng cuối cùng từ Telegram
 • Thêm tùy chọn tính khối lượng giao dịch theo Fibonacci cho tất cả các thiết lập Volume trong Giga. 
 • Thêm tùy chọn tính Martingale Volume theo Ratio Of Last USD Loss
 • Thêm tùy chọn loại Expire lệnh chờ cho Martingale có loại Order Type là Pending.
 • Cập nhật tính năng  Send Signals vào Topic của group Telegram.
 • Thêm tùy chọn From DCA Posđể bắt đầu Hedge theo số lệnh DCA trong setting General DCA.
 • Thêm tùy chọn Entry Signal cho tính năng Trailing Stop/Breakeven.
 • Fix lỗi tính Swap dương khi chốt lệnh.
 • Fix lỗi tính Swap trong công thức tính Total P&L.
 • Fix lỗi chốt Partial cho DCA.
 • Fix lỗi action Martingale liên quan tới Trading Time, Order TypePending
 • Tự động đặt SL/TP theo thiết lập trong tab Volume cho các lệnh giao dịch thủ công.

Tải FXCE Giga version 3.38 tại đây.

v3.37 - 20/04/2023

 • Hiển thị cửa sổ loading FXCE Giga khi khởi chạy Giga
 • Thêm tùy chọn xóa file Log định kỳ (cho phần Forward test)
 • Thêm chức năng xóa tất cả file Log thủ công trong Experts
 • Thêm tùy chọn các loại so sánh Between/Over theo Point
 • Thêm tùy chọn So sánh Order Comment trong Volume trong Trading Status của tab Volume
 • Thêm tùy chọn Market Entry Without Stoploss cho VO Settings với Signal Counting TypeStop Loss.
 • Đổi tùy chọn Check Entry Tab When Candle Closes thành Check Entry Tab Without VO.
 • Thêm thông số Close Type phân biệt loại chốt chuỗi lệnh FOMO trong Close Trade của action FOMO để chốt chuỗi theo Trung bình giá hoặc theo Lệnh cuối cùng (mặc định là chốt theo trung bình giá như các version trước)
 • Thêm tùy chọn Close All Positions OOTT With Ex-Profit trong Close Trade của action DCA để đóng lệnh ngoài giờ với mức lợi nhuận khác.
 • Thêm tùy chọn Close All Position by Closing Manual trong Close Trade của tab Settings (áp dụng đóng lệnh tay trên MT5 trên WindowsMobile)
 • Thêm tùy chọn Cancel All Pending Orders When Deactivated Giga trong Pending Order của tab Settings
 • Thêm tùy chọn Step Trailing cho DCA Step Size
 • Thêm phần settings Close Trade trên mục Target Profit cho các action DCA, FOMO để bổ sung thêm các thông số tùy chọn hỗ trợ cho phần xử lý các thuật toán giao dịch.
 • Tách riêng thông số lợi nhuận chốt lệnh từng phần Target Partial Profit với thông số lợi nhuận của Target Profit trong phần chốt lệnh từng phần của DCA khi đã kích hoạt chức năng đóng lệnh từng phần.
 • Fix lỗi tính Step Mode = Fixed Points theo Factor cho trường hợp Pending DCA/FOMO.
 • Bổ sung điều kiện kiểm tra Symbol cho phần quản lý lệnh Martingale.
 • Kiểm tra Trading Time cho các lệnh Martingale, đổi tên tùy chọn "Use Trading Time for Multiple Trades Mode" to "Use Trading Time for Non-Standard Action".
 • Fix lỗi tính Point Value cho SL/TP theo khi không lấy được Tick Value cho lệnh Entry (trường hợp lỗi không vào lệnh khi forward test trên tài khoản Cent).

v3.36 - 01/03/2023

 - Chính thức phát hành chức năng đếm lệnh ảo - Virtual Order Counting.
 - Thêm thông số Hedge Order Volume By để xác định khối lượng giao dịch của lệnh Hedge khi DCA.
 - Thêm thông số thiết lập ngày giao dịch (Trading Days) trong tab Settings > Trading Time.
 - Thêm thông số để tính volume liên tục nối tiếp cho Grid CIS.
 - Thêm thông số Factor Type cho cách tính Step Size với tùy chọn Fixed Points của DCA & FOMO để kết hợp hệ số cho cấp số Nhân hay cấp số Cộng.
 - Thêm thông số Min Step Points cho cách tính Step Size theo tùy chọn ATR
 - Thêm thông số Apply cho phần Trailing của action FOMO
 - Thêm chức năng đóng tất cả các lệnh sau một số nến trong tab Close.
 - Thay đổi cách in nhật ký cho phần Multiple trading  (chỉ in log khi thỏa tất cả các đkiện vào lệnh)
 - Sửa lỗi chạm mức tối đa số lệnh Hedge sẽ không vào lệnh Hedge nữa cho tới khi kết thúc chuỗi lệnh DCA.
 - Sửa lỗi tính phí swap khi qua ngày mới. 

v3.35 - 11/01/2023

 - Chính thức đổi tên thành FXCE Giga 
 - Cải thiện hiệu suất của giao diện (GUI) 
 - Cải thiện chức năng xử lý so sánh với Has/No Signal của tab EntryClose
 - Bổ sung cửa sổ chờ hoàn thành tác vụ Load, Save config
 - Phân loại Trading Infor cho Trading Status của tab Volume.
 - Thêm tùy chọn Signal Only cho Entry Type trong tab Entry để áp dụng Stepsize là Entry Signal trong phần Multiple Trades.
 - Thêm tùy chọn Check Entry Tab While Multiple Trading (mặc định = False). Dùng tránh trường hợp duyệt tab Entry nhiều lần trong quá trình vào lệnh Multiple Trade trong tab Action.
 - Thêm tùy chọn hệ số cộng cho phần thiết lập Volume Type trong tab volume.
 - Thêm tùy chọn hệ số cộng cho phần thiết lập Order Volume trong tab Action.
 - Thêm tùy chọn đóng tất cả các lệnh khi user bấm Deactivated Giga.
 - Chỉnh sửa phần in Log cho Multiple Trades (action DCA, FOMO, Grid CIS, Recover Hedge)
 - Chỉnh sửa thanh tiêu đề khi thay đổi Timeframe trong trạng thái Activated.
 - Bổ sung Print Log cho Multiple Trades phần update SL/TP.
 - Thay đổi Signal Counting Type, bổ sung tùy chọn tính Target Profit cho lệnh DCA ảo và hoàn thiện chức năng đếm lệnh ảo (chuẩn bị cho release trong version kế tiếp).
 - Tính phí swap khi qua ngày mới.
 - Step dùng Entry Signal cho Multiple Trading (chỉ lấy tín hiệu Signal Only cho Step Size).
 - Bổ sung tính năng Maximize cửa sổ Giga (mở rộng theo chiều cao).

Chú ý:

 • 1. Do có sự thay đổi phần Trading Status trong phần Full mode trong tab Volume, nên những EA có sử dụng thiết lập Trading Status này cần phải chỉnh sửa lại theo đúng cấu trúc mới.
 • 2. Những config được tạo từ Giga v3.2 có sự thay đổi về thứ tự thành phần Total PositionsTotal Buy Positions trong Position Infor. Nên khi dùng thành phần này trong config của Giga v3.2 thì cần kiểm tra và chỉnh sửa lại thành phần này.
#FXCEGiga
#Download
ic-comment-blueBình luận
#