DCA
DTA Follow Trend - Bắt kịp xu hướng cùng Volume, RSI và Bollinger Bands
#
tranthao8899
6 phút đọc
18/04/2023
1 705
2
2

icon-menu

Giới thiệu 

DTA Follow Trend được cấu hình trên FXCE Giga bởi thành viên tranthao8899 (Telegram: @tranthao8899) thuộc cộng đồng FXCE - EA.

EA bắt chặt điều kiện vào lệnh, giao dịch theo xu hướng dựa trên mối quan hệ giữa giá nến, Volume và các chỉ báo RSI, Bollinger Bands, Williams' Percent Range, Stochastic Oscillator.

 • Entry Buy 1- Theo trend: 3 nến tăng dần, Volumes giao dịch tăng dần, giá đóng cửa nến 1 nằm trên đường up của BB(20)
 • Entry Buy 2- Đảo trend: 3 nến giảm dần, Volumes giao dịch giảm dần, RSI(14) <= 28
 • Entry Buy 3- Đảo trend: 4 nến giảm dần, Volumes giao dịch giảm dần, %R(14) <= -75
 • Entry Buy 4- Đảo trend: 3 nến giảm dần, Volumes giao dịch giảm dần, Stoch(5,3,3) <= 5
 • Entry Sell 1- Thuận trend: 3 nến giảm dần, Volumes giao dịch tăng dần, giá đóng cửa nến 1 nằm dưới đường down của BB(20)
 • Entry Sell 2- Đảo trend: 3 nến tăng dần, Volumes giao dịch giảm dần, RSI(14) >= 72
 • Entry Sell 3- Đảo trend: 4 nến tăng dần, Volumes giao dịch giảm dần, %R(14) >= -25
 • Entry Sell 4- Đảo trend: 3 nến tăng dần, Volumes giao dịch giảm dần, Stoch(5,3,3) >= 95

DTA Follow Trend trên FXCE MT5

DTA Follow Trend hiện đã nằm trong FXCE Direct và nhận đầu tư $100000, bạn có thể theo dõi kết quả giao dịch trên FXCE Social Trading Platform tại đây.

Phương pháp giao dịch của DTA Follow Trend

Chiến lược 

Điều kiện Buy

Trường hợp 1
 • Nến 1,2,3 là nến tăng

 • Giá đóng cửa: nến 1 > nến 2 > nến 3

 • Khối lượng giao dịch nến 1 > nến 2 > nến 3

 • Giá đóng cửa nến 1 lớn hơn đường up của BB(20)

Trường hợp 2
 • Nến 1,2,3 là nến giảm

 • Giá đóng cửa: nến 1 < nến 2 < nến 3

 • Khối lượng giao dịch nến 1 < nến 2 < nến 3

 • RSI(14) <= 28

Trường hợp 3
 • Nến 1,2,3,4 là nến giảm

 • Giá đóng cửa: nến 1 < nến 2 < nến 3 < nến 4

 • Khối lượng giao dịch nến 1 < nến 2 < nến 3 < nến 4

 • %R(14) <= -75

Trường hợp 4
 • Nến 1,2,3 là nến giảm

 • Giá đóng cửa: nến 1 < nến 2 < nến 3

 • Khối lượng giao dịch nến 1 < nến 2 < nến 3

 • Stoch(5,3,3) <= 5

Điều kiện Sell

Trường hợp 1
 • Nến 1,2,3 là nến giảm

 • Giá đóng cửa: nến 1 < nến 2 < nến 3

 • Volumes giao dịch nến 1 > nến 2 > nến 3

 • Giá đóng cửa nến 1 nhỏ hơn đường down của BB(20)

Trường hợp 2
 • Nến 1,2,3 là nến tăng

 • Giá đóng cửa: nến 1 > nến 2 > nến 3

 • Volumes giao dịch nến 1 < nến 2 < nến 3

 • RSI(14) >= 72

Trường hợp 3
 • Nến 1,2,3,4 là nến tăng

 • Giá đóng cửa: nến 1 > nến 2 > nến 3 > nến 4

 • Volumes giao dịch nến 1 < nến 2 < nến 3 < nến 4

 • %R(14) >= -25

Trường hợp 4
 • Nến 1,2,3 là nến tăng

 • Giá đóng cửa: nến 1 > nến 2 > nến 3

 • Volumes giao dịch nến 1 < nến 2 < nến 3

 • Stoch(5,3,3) >= 95

Quản lý rủi ro

Lệnh đầu

 • Nếu vào lệnh theo trường hợp 1,2,4 thì vol cố định 0.03 lot

 • Nếu vào lệnh theo trường hợp 3 thì vol vol cố định 0.04 lot

 • TP cố định: 250 points

Chiến lược DCA

 • Giao dịch max 3 lệnh tính luôn cả lệnh đầu

 • Volume lần lượt 0.03; 0.06 lot

 • Step size: 2300;1500 points

 • TP chuỗi: 250;100 points

 • Stoploss 3% cho chuỗi dca

 • Đóng lệnh và khóa giao dịch trong 96 tiếng (4 ngày) nếu stoploss

Kết quả Backtest

EA đã backtest theo các điều kiện:

 • Time Frame: H1

 • Thời gian backtest: 01/01/2021 - 31/12/2022

 • Symbol: XAUUSD

 • Balance: $10.000

Thiết lập Backtest Kết quả Backtest của DTA Follow Trend

Chúng ta sẽ đánh giá kết quả backtest dựa theo 4 tiêu chí:

 • Drawdown recovery period = EDD * Số tháng Backtest / Total Net Profit

 • History Quality ≥ 99%

 • Profit Factor ≥ 1,5

 • Equity Drawdown ≤ 15% 

Drawdown recovery period

So sánh

Số tháng 

Tiêu chí

1.647

<

6

Đạt

 

History Quality 

So sánh

Mức yêu cầu

Tiêu chí

100%

>

99%

Đáp ứng

 

Profit Factor

So sánh 

Yêu cầu

Tiêu chí

5.59

>

1.5

Đáp ứng

 

Equity Drawdown 

So sánh

15% 

Tiêu chí

1.54%

<

15% 

Đáp ứng

Tham khảo thêm về hướng dẫn đánh giá Backtest: https://ea.fxce.com/post/huong-dan-danh-gia-ket-qua-backtest_636a2d4e56a5ec0001ade8e3 

Hướng dẫn cấu hình trên FXCE Giga

Bạn có thể tiến hành theo các bước sau để tự cấu hình và có thể tùy chỉnh EA theo mong muốn.

Thiết lập tab Entry

Lệnh Buy

 

Lệnh Sell

Thiết lập tab Volume

Thiết lập tab Settings

Thiết lập tab Action - DCA

Điều khoản sử dụng

 • EA do thành viên tranthao8899 (Telegram: @tranthao8899) thuộc FXCE EA chia sẻ miễn phí.

 • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

 • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

 • FXCE cũng như thành viên tranthao8899 không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

cloud-download-2 Download the EA config here.

===========================================

Cách sử dụng file cấu hình EA

 • Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng EA từ thư viện EA Giga tại đây.

 • Sau khi download file config, bạn copy vào thư mục lưu file config của FXCE Giga.

 • Để truy cập thư mục lưu file config, bạn vào FXCE Giga chọn menu File > Open Data Folder

 • Sau đó load file config vào FXCE Giga là có thể backtest hoặc forward test.

#Giga EA Sample
#DCA
#Giga Collection
ic-comment-blueBình luận
#