Giga Config
Load Giga Config
#
EA
1 phút đọc
14/10/2022
337
0
0

Để load cấu hình của EA đã tạo trước đó vào FXCE Giga có hai cách như sau:

Bấm vào biểu tượng mở Folder (màu vàng) trên thanh công cụ hoặc vào menu File chọn Open Config File.

image

Để định vị được file config được lưu ở đâu trong máy tính của bạn thì vào menu File chọn Open Data Folder, Giga sẽ mở thư mục lưu file config trong Window Explorer. C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

Trong thư mục lưu file config này, bạn có thể copy file config qua máy khác hoặc copy lên VPS thì bạn chọn file config cần để copy.

Chú ý: khi bạn đã download file config từ blog EA FXCE về máy tính, bạn copy file config đó vào thư mục lưu trữ file config của Giga. (Trong Giga , chọn menu File > Open Data Folder) Sau đó chọn Open Config File để load file config vào Giga.

Tham khảo các bài liên quan về Load file config:

 

 

 

 

 

 

#FXCEGiga
#Giga Config
#Load config file
ic-comment-blueBình luận
#