Indi - Buy/Sell Signals
Chỉ báo tín hiệu BBFT
#
EA
1 phút đọc
15/12/2023
316
0
0

Đây là chỉ báo dựa trên dải bollinger bands kết hợp với nến để xác định tín hiệu Buy-Sell

Tín hiệu Buy: Xuất hiện nến giảm phá xuống band dưới , từ nến tiếp theo luôn có điểm cao nhất nằm dưới band giữa, nến số 0 cross up band giữa thì có tín hiệu.

Tín hiệu Sell: Xuất hiện nến tăng phá lên band trên, từ nến tiếp theo luôn có điểm thấp nhất nằm trên band giữa, nến số 0 cross down band giữa thì có tín hiệu.

Input Option

Periods: Số nến để tính giá trị bollinger bands

Shift: Vị trí cây nến vẽ bollinger bands

Deviation: Giá trị độ lệch để tính dải bollinger bands

Điều khoản sử dụng

  • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

  • Indicator/EA này được cung cấp miễn phí.

  • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

  • FXCE không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

 Download the latest version here.

===========================================

Copy file “*.ex5" vào thư mục /MQL5/Indicators/ 

Nhật ký thay đổi

1.0.1 — 2023-12-15

  • Phát hành phiên bản đầu tiên.
#Buy/Sell Signal Indicator
#Indicators Library
ic-comment-blueBình luận
#