DCA
Giga-Gold-M5 - DCA Gold trên M5 bằng Nến và Bollinger Bands 
#
solovely
3 phút đọc
05/12/2022
2 972
9
9

icon-menu

Giới thiệu EA

Giga-Gold-M5 được cấu hình trên FXCE Giga bởi thành viên solovely (Telegram: @Anh219) thuộc cộng đồng FXCE - EA dựa theo đặc điểm của Nến và chỉ báo Bollinger Bands.

Sự hình thành của 2 nến gần nhất với Bollinger Bands tạo nên tín hiệu vào lệnh và tiến hành DCA theo hệ số nhân 1.8 nếu giá đi ngược chiều. 

Bạn có theo dõi kết quả giao dịch của Giga-Gold-M5 trong điều kiện thực tế trên FXCE Social Trading Platform tại đây.

Phương pháp giao dịch của Giga-Gold-M5

Chiến lược giao dịch

Điều kiện Buy

 • Nến 2 đóng cửa cắt xuống dải dưới của  Bollinger Bands

 • Tỷ lệ thân nến 2 so với cả cây nến có giá trị ≥ 80%

 • Thân nến 2 có giá trị ≥ 179  points 

 • Thân nến 1 có giá trị ≥ 139 points

 • Nến 2 có giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa

 • Nến 1 có giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa

Điều kiện Sell

 • Nến 2 đóng cửa cắt lên dải trên của Bollinger Bands 

 • Tỷ lệ thân nến 2 so với cả cây nến có giá trị ≥ 80%

 • Thân nến 2 có giá trị ≥ 179 points 

 • Thân nến 1 có giá trị ≥ 139 points

 • Nến 2 có giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa

 • Nến 1 có giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa

Quản lý rủi ro

Đối với lệnh đầu 

 • Khối lượng của lệnh đầu tiên 0.01 lot 

 • Target Profit: 126 points 

Chiến lược DCA

 • Nếu giá đi ngược thì tiến hành DCA với hệ số nhân lot là 1.8 và tối đa 8 lệnh 

 • Volume cố định của 8 lệnh DCA lần lượt như sau: 0.01; 0.03; 0.05; 0.1; 0.18; 0.34; 0.61 lot

 • Step size cố định: 126; 99; 168; 99; 168; 99 points

 • Target Profit: 220 points

Chỉ báo kỹ thuật

EA hoạt động theo chỉ báo Bollinger Bands tuân thủ các thông số như sau:

 

Kết quả Backtest

EA đã backtest theo các điều kiện:

 • Time Frame: M5

 • Thời gian backtest: 01/01/2020 - 03/12/2022

 • Symbol: XAUUSD

 • Balance: $10.000

Thiết lập Backtest cho Giga-Gold-M5

 

Kết quả Backtest của Giga-Gold-M5

Chúng ta sẽ đánh giá kết quả backtest dựa theo 4 tiêu chí:

 • Drawdown recovery period = EDD * Số tháng Backtest / Total Net Profit

 • History Quality ≥ 99%

 • Profit Factor ≥ 1,5

 • Equity Drawdown ≤ 15% 


Drawdown recovery period

So sánh

Số tháng 

Tiêu chí

3.59

<

6

Đạt

 

History Quality 

So sánh

Mức yêu cầu

Tiêu chí

100%

>

99%

Đáp ứng

 

Profit Factor

So sánh 

Yêu cầu

Tiêu chí

9.18

>

1.5

Đáp ứng

 

Equity Drawdown 

So sánh

15% 

Tiêu chí

10.17%

<

15% 

Đáp ứng

 

Tham khảo thêm về hướng dẫn đánh giá Backtest: https://ea.fxce.com/post/huong-dan-danh-gia-ket-qua-backtest_636a2d4e56a5ec0001ade8e3 

Hướng dẫn cấu hình trên FXCE Giga

Bạn có thể tiến hành theo các bước sau để tự cấu hình và có thể tùy chỉnh EA theo mong muốn.

Thiết lập tab Entry

Lệnh Buy

Lệnh Sell

Thiết lập tab Volume

Thiết lập tab Action - DCA

Điều khoản sử dụng

 • EA do thành viên solovely thuộc FXCE EA chia sẻ miễn phí.

 • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

 • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

 • FXCE cũng như thành viên solovely không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

Download the EA config here

===========================================

Cách sử dụng file cấu hình EA

 • Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng EA từ thư viện EA Giga tại đây.

 • Sau khi download file config, bạn copy vào thư mục lưu file config của FXCE Giga.

 • Để truy cập thư mục lưu file config, bạn vào FXCE Giga chọn menu File > Open Data Folder

 • Sau đó load file config vào FXCE Giga là có thể backtest hoặc forward test.

#FXCEGiga
#Giga EA Sample
#DCA
#Giga Collection
ic-comment-blueBình luận
#