Indi - Buy/Sell Signals
Chỉ báo tín hiệu RSI Touch
#
EA
1 phút đọc
15/12/2023
423
0
1

Đây là chỉ báo dựa trên chỉ báo RSI kiểm tra các lần chạm ở các mức level quá mua, quá bán để xác định tín hiệu Buy-Sell.

Tín hiệu Buy:  khi giá chạm n lần rsi ở level 30 và việc này xảy ra trong vòng một khoảng thời gian (15 phút -90 phút) liên tiếp thì tính là 1 signal để vào lệnh buy.

Tín hiệu Sell:  khi giá chạm n lần rsi ở level 70 và việc này xảy ra trong vòng một khoảng thời gian (15 phút -90 phút) liên tiếp thì tính là 1 signal để vào lệnh sell.

Input Option

Periods: Số nến để tính giá trị RSI

Upper: level trên, mức quá mua của RSI

Lower: level dưới, mức quá bán của RSI

Touching times: Số lần chạm ở mức level

Distance checking candle(Points): Khoảng cách giá chạm lần đầu và lần cuối

Buffer distance to confirm each touching: Vùng đệm hay biên độ khi kiểm tra điểm chạm của RSI với mức level

Minimal interval time in minute: Thời gian ít nhất kiểm tra RSI touch

Maximal interval time in minute: Thời gian lớn nhất kiểm tra RSI touch

Use same touch point: Sử dụng tiếp số lần chạm trước đó cho tín hiệu tiếp theo

Điều khoản sử dụng

  • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

  • Indicator/EA này được cung cấp miễn phí.

  • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

  • FXCE không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

 Download the latest version here.

===========================================

Copy file “*.ex5" vào thư mục /MQL5/Indicators/ 

Nhật ký thay đổi

1.0.1 — 2023-12-15

  • Phát hành phiên bản đầu tiên.
#Buy/Sell Signal Indicator
#Indicators Library
ic-comment-blueBình luận
#