FXCE Giga How To
Cách thiết lập vào lệnh thật (Market Order) ngược với lệnh Ảo (Virtual Order)
#
EA
1 phút đọc
17/12/2023
457
0
0

Mặc định khi sử dụng cấu hình lệnh Ảo, Giga ghi nhận đủ số lệnh Virtual sẽ vào lệnh Market cùng xu hướng với lệnh Ảo. Ví dụ: sau khi ghi nhận đủ 5 lệnh Buy ảo (Virtual Order) thì sẽ vào lệnh Buy thật (Market Order). Tuy nhiên, Fxce Giga cho phép bạn cấu hình để đặt lệnh Market ngược với lệnh Virtual, ví dụ đủ 5 lệnh Buy Virtual thì sẽ vào lệnh Sell Market.

Trong tab Settings, sau khi đã thiết lập lệnh Ảo trong mục Virtual Order bạn vào phần Open Trade và chọn tùy chọn Place Reverse Market Order with Virtual Order, như hình sau:

Xem thêm chi tiết Cách cấu hình lệnh Ảo trong FXCE Giga.

#Virtual Order
ic-comment-blueBình luận
#