FXCE Giga How To
Cách thiết lập lệnh Đơn trong thuật toán DCA
#
EA
3 phút đọc
01/12/2023
307
0
0

Trong một số trường hợp bạn muốn kết hợp lệnh đơn trong quá trình sử dụng thuật toán DCA. Cụ thể, bạn đang cấu hình EA sử dụng thật toán DCA, đồng thời có một số tín hiệu bạn muốn EA chỉ vào lệnh đơn và đặt Stoploss/Take Profit cho lệnh vào từ tab Entry

Hoặc bạn sử dụng bất kỳ thuật toán của các action trong Multiple Trades (DCA, FOMO, FOCA, Grid, Hedge) nhưng kết hợp lệnh đơn trong quá trình vào lệnh Multiple từ một lệnh Entry nào đó. Hãy xem xét ví dụ sau: 

Hệ thống EA sẽ vào lệnh BUY với 2 trường hợp sau:

  • Ngay sau khi xuất hiện nến tăng, với thân nến lớn hơn 30 points, vào lệnh Buy này không đặt Stoploss và áp dụng thuật toán DCA với Step Mode là Fixed Points
  • Nếu xuất hiện nến giảm mạnh với thân nến lớn 50 points, vào lệnh Buy này sẽ có Stoploss, Take Profit và không sử dụng thuật toán DCA

Thiết lập trong tab Entry như sau:

Như hình trên có 2 nhóm điều kiện cho 2 trường hợp, tương ứng với 2 dòng Order Comment có giá trị khác nhau là DcanoDca (không bắt buộc phải đặt giá trị giống như ví dụ này, bạn có thể đặt bất kỳ giá trị nào khác).

Dòng điều kiện cuối dùng để kiểm tra vào lệnh khi không có lệnh (mục dích chỉ để mỗi lần vào lệnh cho một trường hợp nhằm dễ kiểm tra trong quá trình backtest) Bạn có thể dùng option Check Entry Tab Without Position trong phần Open Trade của tab Settings thay cho dòng điều kiện này.

Do yêu cầu là lệnh Buy vừa có SL và không có SL, nên sẽ thiết lập trong tab Volume như sau:

Với phần thiết lập thuật toán DCA, sử dụng action DCA trong phần Multiple trade của tab Action như sau.

Chú ý: mục Settings > General trong tab Action của action DCA có một thông số là No Trade Cmt., tùy chọn này để FXCE Giga nhận biết lệnh nào từ tab Entry sẽ không áp dụng thuật toán DCA. Giá trị của thông số này phải giống chính xác (kể cả chữ hoa thường) với giá trị của mục Order Comment trong tab Entry của lệnh không áp dụng Multiple trade.

Các mục thiết lập khác trong action DCA vẫn dùng giá trị mặc định. Bạn có thể tải cấu hình tham khảo tại đây.

===============================

Cùng xem xét ví dụ khác: Hệ thống EA chỉ áp dụng thuật toán DCA cho lệnh Buy, còn lệnh Sell thì sử dụng lệnh đơn. Mục đích trong quá trình DCA lệnh Buy thì sẽ dùng lệnh Sell để kiếm thêm lợi nhuận. Cụ thể như sau:

  • Vào lệnh Buy khi không có lệnh Buy và xuất hiện nến tăng, nếu giá đi ngược thì áp dụng DCA Buy.
  • Vào lệnh Sell khi không có lệnh Sell và đang có lệnh Buy , đồng thời xuất hiện nến giảm, không áp dụng DCA cho lệnh Sell.

Thiết lập tab Entry:

Thiết lập tab Volume: do lệnh Buy và Sell có yêu cầu khác nhau về Stoploss nên sẽ cấu hình mục Buy/Sell riêng, không dùng All.

Và thiết lập thuật toán DCA với thông số mặc định trong tab Action: tương tự như ví dụ trên, chú ý cài thông số cho No Trade Cmt. cho đúng với Order Comment trong mục Sell của tab Entry.

Tải cấu hình tham khảo của ví dụ này tại đây.

#DCA
#Single Shot
#Multiple Trades
#Tab Action
ic-comment-blueBình luận
#