FOCA
Sonnv-EG-FOCA - Giao dịch EURGBP kết hợp FOMO và DCA
#
soantown
4 phút đọc
08/11/2023
360
0
0

icon-menu

Giới thiệu 

Sonnv-EG-FOCA giao dịch EURGBP được cấu hình trên FXCE Giga bởi thành viên soantown (Telegram: @sonnv84) thuộc cộng đồng FXCE - EA.

EA hoạt động theo phương pháp FOCA, kết hợp FOMO khi giá chạy thuận chiều và DCA khi giá chạy ngược chiều. Sử dụng SMA để tránh đỉnh đáy nhằm giảm Drawdown khi vào chuỗi DCA. EA vào lệnh theo điều kiện SMA(89) khung M5 và H1 [SMA(89) H1 được thay thế bằng SMA(1068) M5]

Sonnv-EG-FOCA đã bắt đầu Foward Test, bạn có thể theo dõi kết quả giao dịch trên FXCE Social Trading Platform tại đây.

Phương pháp giao dịch của Sonnv-EG-FOCA

Chiến lược 

Điều kiện Buy

 • Tổng lệnh Buy trạng thái = 0

 • Nến 1 đóng nến dưới SMA(1068) và vượt quá 500 points

 • Nến 1 đóng nến trên SMA(89) trong khoảng 20-80 points

Điều kiện Sell

 • Tổng lệnh Sell trạng thái = 0

 • Nến 1 đóng nến trên SMA(1068) và vượt quá 300 points

 • Nến 1 đóng nến dưới SMA(89) trong khoảng 20-80 points

Quản lý rủi ro

Lệnh đầu

 • Khối lượng cố định: 0.01 lot

 • Take Profit: 300 points

Chiến lược FOCA 

 • Tối đa 22 lệnh, trong đó: 

        - DCA tối đa 11 lệnh

        - FOMO tối đa 11 lệnh 

 • FOMO setting:

 1. Volume: Multiplier với factor =1 (Volume cố định)

 2. Step size = 20 points

 3. Target profit: Cố định 100 points

 4. Bắt đầu DCA khi giá đi ngược qua điểm BE, Volume DCA từ 0.06

 • DCA Setting

 1. Volume: Multiplier với factor =2 

 2. Step size = 160 points

 3. Target profit: Cố định 100 points

 4. Bắt đầu FOMO khi giá về qua điểm BE, Volume FOMO từ 0.07

Kết quả Backtest

EA đã backtest theo các điều kiện:

 • Phiên bản GIGA 3.39 (Download tại đây

 • Khung thời gian chạy Giga: M5

 • Sản phẩm giao dịch: EURGBP

 • Backtest bằng tick Ducasky (Xem hướng dẫn tải về tại đây)

 • Thời gian Backtest: 01.10.2020-01.10.2023 (36 tháng)

 Thiết lập Backtest 

 Kết quả Backtest của Sonnv-EG-FOCA

Chúng ta sẽ đánh giá kết quả backtest dựa theo 4 tiêu chí:

 • Drawdown recovery period = EDD * Số tháng Backtest / Total Net Profit

 • History Quality ≥ 99%

 • Profit Factor ≥ 1,5

 • Equity Drawdown ≤ 15% 

 

Drawdown recovery period

So sánh

Số tháng 

Tiêu chí

3.93

<

6

Đáp ứng

 

History Quality 

So sánh

Mức yêu cầu

Tiêu chí

100%

>

99%

Đáp ứng

 

Profit Factor

So sánh 

Yêu cầu

Tiêu chí

4.41

>

1.5

Đáp ứng

 

Equity Drawdown 

So sánh

15% 

Tiêu chí

3.7%

<

15% 

Đáp ứng

 

Tham khảo thêm về hướng dẫn đánh giá Backtest: https://ea.fxce.com/post/huong-dan-danh-gia-ket-qua-backtest_636a2d4e56a5ec0001ade8e3 

Hướng dẫn cấu hình trên FXCEGiga

Bạn có thể tiến hành theo các bước sau để tự cấu hình và có thể tùy chỉnh EA theo mong muốn.

Thiết lập tab Entry

Lệnh Buy

 Lệnh Sell

Thiết lập tab Volume 

Thiết lập tab Settings


Thiết lập tab Action - Fomo

Thiết lập tab Action - DCA

Điều khoản sử dụng

 • EA do thành viên soantown (Telegram: @sonnv84) thuộc FXCE EA chia sẻ miễn phí.

 • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

 • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

 • FXCE cũng như thành viên soantown không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

cloud-download-2 Download the EA config here.

===========================================

Cách sử dụng file cấu hình EA

 • Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng EA từ thư viện EA Giga tại đây.

 • Sau khi download file config, bạn copy vào thư mục lưu file config của GigaFactory.

 • Để truy cập thư mục lưu file config, bạn vào GigaFactory chọn menu File > Open Data Folder

 • Sau đó load file config vào GigaFactory là có thể backtest hoặc forward test.

#Backtest Giga EA
ic-comment-blueBình luận
#