Single Shot
ARNF-GOLD-M15 - Single Shot XAUUSD theo CCI và HULL
#
arnold
3 phút đọc
30/12/2022
755
0
1

icon-menu

Giới thiệu 

ARNF-GOLD-M15 giao dịch Single Shot XAUUSD được cấu hình trên FXCE Giga bởi thành viên Ngô Anh Tuấn (Telegram: @ngotuan81) thuộc cộng đồng FXCE - EA.

EA giao dịch khi thị trường ở trạng thái quá mua/quá bán được xác định bởi chỉ báo CCI. Điểm Entry phụ thuộc vào vị trí giá đóng nến so với chỉ báo Hull.

 

ARNF-GOLD-M15 đã bắt đầu Foward Test, bạn có thể theo dõi kết quả giao dịch trên FXCE Social Trading Platform tại đây.

Phương pháp giao dịch của ARNF-GOLD-M15

Chiến lược 

Điều kiện Buy

 • Chỉ số CCI – BB(20) < -100

 • Chỉ số CCI JMA (32,32) cắt lên

 • Nến đóng trên Hull(20)

 • Time Frame: M15

Điều kiện Sell

 • Chỉ số CCI – BB(20) >100

 • Chỉ số CCI JMA (32,32) cắt xuống

 • Nến đóng dưới Hull (20)

 • Time Frame: M15

Quản lý rủi ro

 • Khối lượng cố định: 0.2 lot

 • SL cách R2 và S2 của indicator PivotPoint là 50 points

 • Tỷ lệ R:R = 1:5

 • Đóng lệnh bất kể lãi lỗ khi có tín hiệu sau:

  • Trường hợp Buy : Khi CCI-BB (20) > 100 và VertexMod (14) báo tín hiệu quá mua

  • Đóng lệnh Sell : Khi CCI-BB (20) < -100 và Chỉ báo VertexMod (14) báo tín hiệu quá bán

 • Bắt đầu Trailing Stop khi giá đã chạy được 639 points

Kết quả Backtest

EA đã backtest theo các điều kiện:

 • Time Frame: M15

 • Thời gian backtest: 01/01/2021 - 25/12/2022

 • Symbol: XAUUSD

 • Balance: $10.000

Thiết lập Backtest 

Kết quả Backtest của ARNF-GOLD-M15

Chúng ta sẽ đánh giá kết quả backtest dựa theo 4 tiêu chí:

 • Drawdown recovery period = EDD * Số tháng Backtest / Total Net Profit

 • History Quality ≥ 99%

 • Profit Factor ≥ 1,5

 • Equity Drawdown ≤ 15% 

Drawdown recovery period

So sánh

Số tháng 

Tiêu chí

4.27

<

6

Đáp ứng

 

History Quality 

So sánh

Mức yêu cầu

Tiêu chí

100%

>

99%

Đáp ứng

 

Profit Factor

So sánh 

Yêu cầu

Tiêu chí

1.82

>

1.5

Đáp ứng

 

Equity Drawdown 

So sánh

15% 

Tiêu chí

6.31%

<

15% 

Đáp ứng

 

Tham khảo thêm về hướng dẫn đánh giá Backtest: https://ea.fxce.com/post/huong-dan-danh-gia-ket-qua-backtest_636a2d4e56a5ec0001ade8e3 

Hướng dẫn cấu hình trên Giga

Bạn có thể tiến hành theo các bước sau để tự cấu hình và có thể tùy chỉnh EA theo mong muốn.

Thiết lập tab Entry

Lệnh Buy

Lệnh Sell

Thiết lập tab Volume

Lệnh Buy

Lệnh Sell

Thiết lập tab Close

Lệnh Buy

Lệnh Sell

Thiết lập tab Settings

 

Thiết lập tab Action 

Điều khoản sử dụng

 • EA do thành viên Ngô Anh Tuấn (Telegram: @ngotuan81) thuộc FXCE EA chia sẻ miễn phí.

 • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

 • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

 • FXCE cũng như thành viên Ngô Anh Tuấn không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

cloud-download-2 Download the EA config here.

===========================================

Cách sử dụng file cấu hình EA

 • Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng EA từ thư viện EA Giga tại đây.

 • Sau khi download file config, bạn copy vào thư mục lưu file config của FXCE Giga.

 • Để truy cập thư mục lưu file config, bạn vào Giga chọn menu File > Open Data Folder. 

 • Sau đó load file config vào Giga là có thể backtest hoặc forward test.

#FXCEGiga
#Giga EA Sample
#Single Shot
#Giga Collection
ic-comment-blueBình luận
#