Single Shot
A3C-XAUUSD-1S - Tín hiệu giao dịch vàng thuận trend từ ba bộ nến LCCM
#
cuben2406
5 phút đọc
15/12/2022
1 072
0
1

icon-menu

Giới thiệu 

A3C-XAUUSD-1S được cấu hình trên FXCE Giga bởi thành viên Lê Thành Công (Telegram: @LTCong) thuộc cộng đồng FXCE - EA trong khuôn khổ chương trình Giga Collection.

EA hướng đến giao dịch vàng thuận xu hướng trên khung M15 với điều kiện vào lệnh riêng biệt cho từng trường hợp ứng vào ba bộ nến thuộc phương pháp LCCM gồm C7CB, C7TT và C7SS. Ngoài ra, khoảng Gap giá và đặc điểm nến cũng được xét đến nhằm tăng độ chính xác của từng lệnh. 

A3C-XAUUSD-1S trên MT5

A3C-XAUUSD-1S đã được Forward Test trên FXCE STP, bạn có thể theo dõi tại đây.

Phương pháp giao dịch

Chiến lược giao dịch

Điều kiện Buy

Điều kiện chung 
 • Không vào lệnh khi có khoảng Gap > 200 points 

 • Giá trị cả nến 1 > 130 points 

 • Thân nến 1 < 700 points

 • Tỉ lệ của thân nến 1 so với cả cây nến phải < 84%.

 • Thân nến 3 > 5 points

 • Thân nến 3 < 700 points

 • Tỉ lệ của thân nến 3 so với cả cây nến phải < 85%

Điều kiện buy cho C7CB
 • Xuất hiện mô hình C7CB tăng

 • Thân nến 1 > 4 points

 • Điểm thấp nhất của nến 1 > MA20 trong khoảng 5-600 points

 • Giá trị nến 3 chênh lệch giá trị nến 4 hơn 5 points 

Điều kiện buy cho C7TT
 • Xuất hiện mô hình C7TT tăng

 • Điểm thấp nhất của nến 1 > MA 20 trong khoảng 5-575 points

Điều kiện buy cho C7SS
 • Xuất hiện mô hình C7SS tăng

 • Điểm thấp nhất của nến 1 > MA 20 trong khoảng 5-600 points

Điều kiện Sell

Điều kiện chung 
 • Không vào lệnh khi có khoảng Gap > 200 points   

 • Giá trị cả nến 1 > 130 points

 • Thân nến 1 < 700 points

 • Tỉ lệ của thân nến 1 so với cả cây nến phải < 84%.

 • Thân nến 3 > 5 points

 • Thân nến 3 < 700 points

 • Tỉ lệ của thân nến 3 so với cả cây nến phải < 85%

Điều kiện sell cho C7CB
 • Xuất hiện mô hình C7CB giảm

 • Thân nến 1 > 4 points

 • Điểm cao nhất của nến 1 < MA 20 trong khoảng 5-600 points

 • Giá trị nến 3 chênh lệch giá trị nến 4 hơn 5 points 

Điều kiện sell cho C7TT
 • Xuất hiện mô hình C7TT giảm

 • Điểm cao nhất của nến 1 < MA 20 trong khoảng 5-575 points

Điều kiện sell cho C7SS
 • Xuất hiện mô hình C7SS giảm

 • Điểm cao nhất của nến 1 < MA 20 trong khoảng 5-600 points

Quản lý rủi ro

 • Khối lượng cố định: 0.06 lot 

 • Tỷ lệ RR 1:1.85. 

 • Lệnh trạng thái đóng khi xuất hiện nến có thân > 500 points và tỷ lệ thân nến so với cây nến > 94%. 

 • Đồng thời có cả các điều kiện đóng lệnh trạng thái riêng cho buy và riêng cho sell.

Điều kiện thoát lệnh

Đối với lệnh Buy

 • Giá đóng cửa nến 1 nhỏ hơn đáy thấp nhất của 100 nến trước đó

 • Xuất hiện mô hình C7CB giảm thỏa các điều kiện:

  • Nến 4 là nến tăng

  • Nến 5 là nến tăng

  • Thân nến 4 lớn hơn thân nến 3

  • Thân nến 5 lớn hơn thân nến 4

 • Xuất hiện mô hình C7CB giảm có giá cao nhất của nến 1 nhỏ hơn MA20

 • Xuất hiện mô hình C7TT giảm có giá cao nhất của nến 1 nhỏ hơn MA20

 • Xuất hiện mô hình C7TT giảm thỏa các điều kiện:

  • Nến 4 là nến tăng

  • Thân nến 4 nhỏ hơn thân nến 3

  • Thân nến 5 nhỏ hơn thân nến 4

Đối với lệnh Sell

 • Giá đóng cửa nến 1 cao hơn đỉnh cao nhất của 100 nến trước đó

 • Xuất hiện mô hình C7CB tăng thỏa các điều kiện:

  • Nến 4 là nến giảm

  • Nến 5 là nến giảm

  • Thân nến 4 lớn hơn thân nến 3

  • Thân nến 5 lớn hơn thân nến 4

 • Xuất hiện mô hình C7CB giảm có giá thấp nhất của nến 1 lớn hơn MA20

 • Xuất hiện mô hình C7TT giảm có giá thấp nhất của nến 1 lớn hơn MA20

 • Xuất hiện mô hình C7TT giảm thỏa các điều kiện:

  • Nến 4 là nến giảm

  • Thân nến 4 nhỏ hơn thân nến 3

  • Thân nến 5 nhỏ hơn thân nến 4

Kết quả Backtest

EA đã backtest theo các điều kiện:

 • Time Frame: M15

 • Thời gian backtest: 01/01/2020-23/11/2022

 • Symbol: XAUUSD

 • Số vốn: $10.000

Thiết lập Backtest

Kết quả Backtest của A3C-XAUUSD-1S

Chúng ta sẽ đánh giá kết quả backtest dựa theo 4 tiêu chí:

 • Drawdown recovery period = EDD * Số tháng Backtest / Total Net Profit

 • History Quality ≥ 99%

 • Profit Factor ≥ 1,5

 • Equity Drawdown ≤ 15% 

Drawdown recovery period

So sánh

Số tháng 

Tiêu chí

3.23

<

6

Tốt

 

History Quality 

So sánh

Mức yêu cầu

Tiêu chí

100%

>

99%

Đáp ứng

 

Profit Factor

So sánh 

Yêu cầu

Tiêu chí

1.52

>

1.5

Đáp ứng

 

Equity Drawdown 

So sánh

15% 

Tiêu chí

5.46%

<

15% 

Đáp ứng

 

Tham khảo thêm về hướng dẫn đánh giá Backtest: https://ea.fxce.com/post/huong-dan-danh-gia-ket-qua-backtest_636a2d4e56a5ec0001ade8e3 

Hướng dẫn cấu hình trên Giga

Bạn có thể tiến hành theo các bước sau để tự cấu hình và có thể tùy chỉnh EA theo mong muốn.

Thiết lập tab Entry

Lệnh Buy

Lệnh Sell

Thiết lập tab Volume

Thiết lập tab Close

Điều kiện chung

Lệnh Buy

Lệnh Sell

Thiết lập tab Settings

Thiết lập tab Action - Trailing Stop

Điều khoản sử dụng

 • EA do thành viên Lê Thành Công (Telegram: @LTCong) thuộc FXCE EA chia sẻ miễn phí.

 • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

 • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

 • FXCE cũng như thành viên Lê Thành Công không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

cloud-download-2 Download the EA config here

===========================================

 • Hướng dẫn chi tiết  cách sử dụng EA từ thư viện EA Giga tại đây.
 • Copy file “.config” vào thư mục lưu file config của FXCE Giga.
 • Để truy cập thư mục lưu file config, bạn vào Giga chọn menu File > Open Data Folder
 • Sau khi load file config vào Giga, bạn có thể backtest hoặc forward test.
#Giga EA Sample
#Single Shot
#Giga Collection
ic-comment-blueBình luận
#