Phần 4: Giga nâng cao
Bài 4.4: Thiết lập nâng cao với Tab Close
#
EA
2 phút đọc
21/10/2022
385
0
0

Để thiết lập nâng cao với Tab Close, chúng ta chọn chế độ Full ở góc phải. Các tùy chọn ở tab Close cũng giống như Tab Entry, nhưng ngược lại, điều kiện được thiết lập trong tab này được dùng để đóng lệnh. Điều kiện đóng toàn bộ lệnh được thiết lập trong mục All. Nếu điều kiện để đóng lệnh tất cả các lệnh Buy và tất cả các lệnh Sell khác nhau, người dùng cần sử dụng mục Buy Sell riêng.

Ở chế độ Full, bảng so sánh sẽ có thêm cột Type và Value. Chi tiết cách sử dụng tùy chọn so sánh mở rộng cũng tương tự trong tab Entry.

Ví dụ bên dưới mô tả điều kiện đóng tất cả các lệnh Buy khi nến đóng cửa dưới MA(20) và cách đường MA(20) trên 100 point (10 pips)

  • Vế trái: Candle (Close), giá đóng cửa của cây nến số 1.
  • Vế phải: Indicator (MA20), giá của đường MA20 tại nến số 1.
  • So sánh: < (Over (Point/Number), vế trái < vế phải và độ chênh lệch trên 100 point. 

Điều kiện OR

Tương tự như tab Entry, chúng ta cũng có thể thiết lập điều kiện OR để đáp ứng các điều kiện theo nhu cầu của hệ thống giao dịch. Bạn có thể xem lại bài Bài 4.2: Thiết lập nâng cao với Tab Entry hoặc Xem chi tiết cách thiết lập Điều kiện OR

Khai báo loại đóng Lệnh Close Type

FXCE Giga hỗ trợ 2 loại đóng lệnh: đóng toàn bộ lệnh hoặc đóng lệnh từng phần. Mặc định FXCE Giga xử lý đóng toàn bộ lệnh và tất cả các lệnh.

  • Close Whole Position: Đóng toàn bộ lệnh (đây là chế độ mặc định, FXCE Giga sẽ đóng toàn bộ lệnh khi thỏa các điều kiện đóng lệnh).

  • Close Partial Position: Đóng lệnh từng phần theo tín hiệu (FXCE Giga sẽ đóng lệnh từng phần khi thỏa các điều kiện đóng lệnh)

Người sử dụng phải khai báo đóng lệnh theo % của tổng khối lượng giao dịch hoặc chỉ định trực tiếp khối lượng cần đóng khi thỏa điều kiện. Xem chi tiết về đóng lệnh từng phần

Với thiết lập điều kiện đóng lệnh trong tab Close này FXCE Giga sẽ đóng hết tất cả các lệnh khi thỏa điều kiện. Tuy nhiên để cài đặt chỉ đóng những lệnh đang có lời hoặc những lệnh đang lỗ hay các hình thức đóng lệnh khác thì bạn có thể cái đặt thêm các tùy chọn nâng cao trong phần Close Trade của tab Settings.

📖 Ôn tập bài học trước: Bài 4.3: Thiết lập nâng cao với tab Volume

📖 Khám phá bài học tiếp theo: Bài 4.5: Thiết lập tab Setting

#Giga Close
#Giga Course
ic-comment-blueBình luận
#