Phần 4: Giga nâng cao
Bài 4.5: Thiết lập Tab Setting
#
EA
1 phút đọc
21/10/2022
500
0
0

Ngoài các điều kiện mở lệnh và đóng lệnh ở Tab Entry và Close, FXCE Giga còn cung cấp nhiều tùy chọn tiện ích khác ở Tab Settings

Các tùy chọn ở Tab Settings được phân thành 6 nhóm cơ bản. Chi tiết cách sử dụng từng nhóm tùy chọn được trình bày bên dưới.

  • General: Thiết lập chung cho EA.
  • Open Trade: Thiết lập liên quan đến việc mở lệnh.
  • Close Trade: Thiết lập liên quan đến việc đóng lệnh.
  • Pending Order: Thiết lập liên quan đến lệnh chờ.
  • Risk Management: Thiết lập liên quan đến việc quản lý rủi ro.
  • Notification: Thiết lập liên quan đến việc thông báo tín hiệu.

📖 Ôn tập bài học trước: Bài 4.4: Thiết lập nâng cao với tab Close

📖 Khám phá bài học tiếp theo: Bài 5.1: Thuật toán Martingle

#Giga Settings
#Giga Course
ic-comment-blueBình luận
#