Phần 4: Giga nâng cao
Bài 4.3: Thiết lập nâng cao với tab Volume
#
EA
1 phút đọc
21/10/2022
548
0
1

Để thiết lập nâng cao với Tab Volume, chúng ta chọn chế độ Full ở góc phải.

Ở chế độ Full bảng so sánh có thêm tùy chọn Trading Status cho phép thiết lập điều kiện ứng với Volume vào lệnh. 

Xem thêm chi tiết các thành phần trong Status của Trading Status.

Ví dụ bên dưới thiết lập Volume theo tổng số lệnh trạng thái.

Các dòng điều kiện được thực hiện như sau: 

  • Dòng 1: Khi chưa có lệnh (Total Position = 0), lệnh mới sẽ có Volume 0.1, SL: 100 point, TP 2R
  • Dòng 2: Khi đã có 1 lệnh (Total Position = 1), lệnh mới sẽ có Volume 0.2, SL: 100 point, TP 2R
  • Dòng 3: Khi đã có 2 lệnh (Total Position = 2), lệnh mới sẽ có Volume 0.1, SL: 100 point, TP 2R

Lưu ý: Khác với Tab Entry và Close, các điều kiện trong Tab Volume được thực hiện riêng lẻ. FXCE Giga sẽ duyệt từ trên xuống và thực thi dòng điều kiện có Trading Status được thỏa mãn tại thời điểm tính toán. Khi một dòng điều kiện nào đó thỏa thì FXCE Giga sẽ lấy giá trị Volume, SL/TP của dòng đó và bỏ qua các dòng còn lại.

📖 Ôn tập bài học trước: Bài 4.2: Thiết lập nâng cao với tab Entry

📖 Khám phá bài học tiếp theo: Bài 4.4: Thiết lập nâng cao với tab Close

#Giga Volume
#Giga Course
ic-comment-blueBình luận
#