Phần 5: Thuật Toán Giao Dịch
Bài 5.5: Thuật toán Recover Hedge
#
EA
1 phút đọc
05/10/2022
791
1
0
icon-menu

Thuật toán Recover Hedge là gì?

Recover Hedgemột chiến lược trong đó nhà giao dịch đặt lệnh ở vị thế đối nghịch với vị thế đang có. Chẳng hạn, bạn đang nắm vị thế mua cặp EURUSD với khối lượng 1 lot, chiến lược Recovery Hedge sẽ được áp dụng bằng cách bán cặp EURUSD với cùng khối lượng.

Recovery Hedge được sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau để tránh những biến động bất thường của giá. Mặc dù có bản chất là một công cụ bảo vệ, Recovery Hedge đã được biến hóa để có thể mang lại lợi nhuận trong thị trường Forex.
 
Chiến lược này đã được tự động hóa và phát triển thành thuật toán Recovery Hedge trong Giga với nhiều thông số, giúp cài đặt một cách linh hoạt đáp ứng các trường hợp từ đơn giản tới phức tạp.

Để cấu hình và sử dụng tính năng Recover Hedge trong Giga, chúng ta di chuyển đến Tab Action > Multiple > Recovery Hedge.

Thiết lập Recovery Hedge

Chi tiết về các thông số và cách thiết lập Recovery Hedge như sau:

📖 Ôn tập bài học trước: Bài 5.4: Thuật toán Grid CIS

📖Khám phá bài học tiếp theoBài 5.5: Thuật toán FOCA

📖 Mục lục: Nội dung Khóa học Online 

#FXCEGiga
#Giga Course
#Recover Hedge
#Tab Action
ic-comment-blueBình luận
#