Phần 5: Thuật Toán Giao Dịch
Bài 5.3: Thuật toán FOMO
#
EA
1 phút đọc
05/10/2022
558
0
0
icon-menu

Thuật toán FOMO là gì?

FOMO là từ viết tắt của “Fear Of Missing Out”, mô tả khuynh hướng nhà giao dịch bỏ qua mọi kế hoạch và kỷ luật để vào lệnh khi thấy thị trường di chuyển mạnh theo hướng nào đó. Ở đây thuật ngữ FOMO được sử dụng để mô tả một thuật toán ngược lại so với DCA. Nếu như DCA là chiến lược trung bình giá khi vị thế ban đầu sai hướng thị trường, thì FOMO giúp mở thêm vị thế theo đúng hướng đi của thị trường.

Chiến lược này đã được tự động hóa và phát triển thành thuật toán FOMO trong FXCE Giga với nhiều thông số, giúp cài đặt một cách linh hoạt đáp ứng các trường hợp từ đơn giản tới phức tạp.

FOMO có logic đơn giản và giúp gia tăng lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, chiến lược này cũng yêu cầu nhà giao dịch phải có kỷ luật và một kế hoạch vào lệnh phù hợp với diễn biến thị trường. Để cấu hình và sử dụng tính năng FOMO trong FXCE Giga, chúng ta di chuyển đến Tab Action > Multiple > FOMO.

Thiết lập FOMO

Chi tiết các thông số và cách cấu hình FOMO như sau:

📖 Ôn tập bài học trước: Bài 5.2: Thuật toán DCA

📖 Khám phá bài học tiếp theo: Bài 5.4: Thuật toán Grid CIS

#FXCEGiga
#Giga Course
#FOMO
#Tab Action
ic-comment-blueBình luận
#