How To
Làm thế nào để gửi yêu cầu hỗ trợ tạo Indicator hoặc EA
#
EA
2 phút đọc
04/10/2022
632
0
0

Tạo tài khoản trên gitlab

Đầu tiên bạn cần có tài khoản Gitlab, truy cập website gitlab.com để đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập Google, Facebook ...
 

Gửi yêu cầu đến FXCE EA Team

Sau khi có tài khoản Gitlab và đăng nhập thành công. Nhấp vào liên kết bên dưới để Gửi vấn đề để gửi yêu cầu đến FXCE EA Team.

Click here https://gitlab.com/fxce/ea-indicator-community/-/issues

Tạo các vấn đề mới

Nhấp vào nút New issue để tạo yêu cầu của bạn.

  • Title: Nhập tên công cụ của bạn
  • Description: Nhập thông tin EA của bạn như: Chiến lược EA, Hình ảnh của chiến lược, Tùy chọn nhập EA.
  • Attach a file: Thêm chiến lược hình ảnh hoặc tài liệu của công cụ.
  • Label: Chọn nhãn để biết loại EA như: Giao dịch tự động, Quản lý rủi ro, Quản lý thương mại, Chỉ báo kĩ thuật

Nhấp vào nút Create issues để hoàn tất việc gửi yêu cầu đến FXCE và xem kết quả.

Mẫu yêu cầu

Tạo yêu cầu theo cấu trúc bên dưới hoặc nhấp vào Liên kết mẫu để sao chép

Cấu trúc của việc gửi yêu cầu bao gồm:

  • EA Name: tên đầu vào đơn giản(Ví dụ: EA XBoom]
  • EA Strategy: Mô tả chi tiết về chiến lược giao dịch của EA.
  • Photos of strategy: Hình ảnh mô tả chiến lược giao dịch
  • Contact: Tên và Username Telegram để liên hệ

Theo dõi thông tin yêu cầu của bạn

Tất cả các yêu cầu sẽ hiển thị trong danh sách

  • Bạn có thể kiểm tra trạng thái để biết EA của bạn đi đến bước nào.
  • Bạn có thể tìm kiếm EA của mình bằng tìm kiếm nhãn.

Sử dụng bình luận

Các nhà phát triển và người dùng trao đổi thông tin phát triển EA thông qua phần bình luận

#Request
#issue
ic-comment-blueBình luận
#