Trade Management
Close With RSI - EA đóng vị thế theo RSI
#
Marketing
1 phút đọc
16/11/2022
66
0
0

Giới thiệu Close With RSI

Close With RSI giúp trader đóng vị thế theo RSI (Relative Strength Index).

closeRSI

Close With RSI trên biểu đồ MT5

Thông số đầu vào

_____________ RSI Parameter _______________

  • Input RSI time frames period: Khung thời gian RSI.
  • Input averaging period:  Chu kỳ RSI trung bình
  • Input type of price or handle: Loại giá sẽ thực hiện (Close, Open, High, Low, v.v.) hoặc thao tác bằng tay.

_____________ Value Close _______________

  • Input value close Buy Position (Value RSI below value input): Giá trị đóng vị thế Buy (giá trị RSI thấp hơn giá trị đầu vào)
  • Input value close Sell Position (Value RSI above value input): Giá trị đóng vị thế Sell (giá trị RSI cao hơn giá trị đầu vào)

Điều khoản sử dụng

  • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE
  • EA này được cung cấp miễn phí.
  • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.
  • FXCE không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

 Download the latest version here.

===========================================

Copy file “*.ex5" vào thư mục /MQL5/Experts/ 

#Trading Management
#RSI
#EA Close
#Non-auto Trading EA
ic-comment-blueBình luận
#