Phần 2: Xây dựng hệ thống giao dịch
Bài 2.4: Thiết lập điều kiện đóng lệnh - Tab Close
#
EA
2 phút đọc
28/10/2022
878
0
0

Hướng dẫn thiết lập điều kiện đóng lệnh - Tab Close

icon-menu

Giới thiệu

Tab Close là nơi hỗ trợ việc thiết lập các điều kiện đóng lệnh. Người dùng có thể cấu hình các điều kiện cho đóng tất cả lệnh Buy hoặc tất cả lệnh Sell một cách riêng biệt, hoặc đóng toàn bộ tất cả các lệnh Buy và Sell (All). FXCE Giga thực thi các điều kiện dưới dạng biểu thức so sánh giữa vế trái (Left Operand) và vế phải (Right Operand) thông qua phép so sánh (Comparison). 

Ngoài các biểu tượng thực hiện việc Thêm/Xóa từng điều kiện, FXCE Giga cũng hỗ trợ thao tác Xóa hoặc Copy toàn bộ bảng điều kiện bằng các chức năng trong Menu Tools

Các bảng điều kiện hoạt động đồng thời ở 2 chế độ Basic và Full (đầy đủ các tùy chọn so sánh). Người dùng có thể tùy chọn chế độ hiển thị bằng nút Table Mode cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình.

Về cơ bản thì bảng điều kiện trong tab Close giống như bảng điều kiện trong tab Entry. Chỉ khác ở chổ trong tab Close không có Entry Type, thay vào đó là Close Type.

Chọn loại đóng lệnh trong cột Value.

Các loại đối tượng còn lại tương tự như bảng điều kiện của tab Entry, vui lòng xem lại Bài 2.2 về thiết lập điều kiện vào lệnh - tab Entry. Hoặc xem bài Các loại đối tượng trong FXCE Giga

Ví dụ

Tiếp theo với hệ thống Crossing, chúng ta thiết lập điều kiện đóng lệnh khi có lợi nhuận tối thiểu $50.

Do yêu cầu hệ thống không phân biệt đóng lệnh Buy/Sell riêng nên chúng ta thiết lập điều kiện cho All để đóng tất cả các lệnh khi đủ lợi nhuận tối thiểu.

Bấm biểu tượng hình chiếc đĩa trên thanh tool bar của FXCE Giga để lưu lại cấu hình EA.

📖 Ôn tập bài học trước: Bài 2.3: Thiết lập Khối lượng giao dịch, điểm SL & TP - Tab Volume

📖 Khám phá bài học tiếp theo: Bài 2.5: Cài đặt thuật toán giao dịch - Tab Action

#Giga Close
#Giga Course
#Tab Close
ic-comment-blueBình luận
#