Indi - Market Info
Indicator Swap Trade
#
EA
1 phút đọc
25/10/2023
68
0
0

Chỉ báo cung cấp thông tin swap của symbol, với giá trị swap long, swap short từ đó có thể thực hiện giao dịch theo swap dương để tối ưu lợi nhuận. Chỉ báo có thông tin data buffer giúp tiện lợi trong việc cấu hình EA với Giga.

Thông số đầu vào

Show Swaps Info: Hiển thị thông tin swap của Symbol lên chart

Export Swaps Market Watch: chọn True nếu muốn export thông tin swap của tất cả symbol ở Market Watch. 

File Name: tên file lưu thông tin swap của các symbol khi export. File nằm ở đường dẫn \MQL5\Files\FXCESWAP

Tính năng

  • Data Buffer để sử dụng trong FXCE Giga. 
  • Đơn giản, dễ dàng sử dụng

Điều khoản sử dụng

  • Sử dụng trên nền tảng MT5 FXCE

  • Indicator/EA này được cung cấp miễn phí.

  • Mọi hoạt động mua bán, trao đổi dưới mọi hình thức đều không được phép.

  • FXCE không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tiền trong quá trình sử dụng.

===========================================

 Download the latest version here.

===========================================

Copy file “*.ex5" vào thư mục /MQL5/Indicators/ 

Nhật ký thay đổi

1.01 — 2023-10-25

  • Fix event long time
#Market Info
#Indicator
#Indicators Library
ic-comment-blueBình luận
#